Український English

Підвищення кваліфікації суднових механіків і електромеханіків

Телефон: 777-05-09
Електронна пошта: office@tccs.odessa.ua
65026, м. Одеса, вул. Пастера, 16

Центром підготовки та атестації плавскладу Одеської національної морської академії здійснюються курси підвищення кваліфікації для осіб командного плавскладу морських суден. Відповідно до «Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден», прийнятим постановою Кабінету Міністрів України №38 від 15 січня 2005 року та його доповненням (редакції) №373 від 05 березня 2007 року, навчання на курсах підвищення кваліфікації є обов'язковим при підтвердженні або присвоєнні відповідних звань.

Для роботи на курсах підвищення кваліфікації запрошуються провідні фахівці морської галузі – наставники, співробітники Інспекції з безпеки мореплавання й Інспекції з підготовки та дипломування моряків, а також провідні викладачі Одеської національної морської академії й Одеського національного морського університету. Фахівці об'єднані у двох спеціальних кафедрах – «Безпека морського судноплавства», яку очолює к.д.п., доцент Степаненко А.Г. і «Технічна експлуатація суден», яку очолює к.т.н., доцентом Калугіним В.М.

Навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації здійснюється за навчальними планами і програмами, що розроблюються кафедрами, затверджуються Вченою радою академії та погоджуються з Морською Адміністрацією України. Основною їх метою є удосконалювання технічних знань, навичок і професіоналізму моряків згідно Резолюції 8 Міжнародної Конвенції ПДНВ 78 з поправками.

Підвищення кваліфікації суднових механіків і електромеханіків забезпечується кафедрою «Технічна експлуатації суден». Програми структуровані за рівнями відповідальності, функціями і компетенціями відповідно до Кодексу STCW 95 з поправками.

Підвищення кваліфікації за програмами для рівня управління проходять механіки першого і другого розрядів, а для рівнів експлуатації механіки 3-го розряду, електромеханіки 1, 2 і 3-го розрядів.

Розділи програм структуровані за такими функціями:

  • Управління операціями судна і піклування про людей на судні;
  • Електрообладнання, електронна апаратура і системи управління;
  • Суднові механічні установки;
  • Технічне обслуговування і ремонт.

Програми навчання включають ознайомлення з сучасним станом, тенденціями і перспективами розвитку суднових технічних засобів, методами управління процесами і технічною експлуатацією, а також іншими аспектами, пов'язаними з організацією і забезпеченням безпечної експлуатації судна, запобіганням забрудненню навколишнього середовища і піклуванням про людей на судні. Крім цього, слухачі курсів вивчають сучасні зміни і доповнення Міжнародних Конвенцій, Кодексів, Угод і Правил, а також Національних вимог, що стосуються морського судноплавства.

Процес навчання на курсах підвищення кваліфікації для суднових механіків рівня управління включає лекційні, практичні заняття, тренажерну підготовку, консультації з теоретичних і практичних розділів дисциплін, що вивчаються, а також перевірку компетентності на тренажерах і лабораторному обладнанні.

Крім базових курсів підвищення кваліфікації за заявками судноплавних компаній кафедра здійснює консультації з широкого спектру питань експлуатації суднових технічних засобів, а також поглибленні заняття з ряду спеціальних курсів. При цьому найбільш популярними є:

  • Безпечна експлуатації суднового високовольтного обладнання;
  • Системи і пристрої автоматизації суднових енергетичних установок;
  • Ресурси управління машинним відділенням;
  • Бункерувальні операції на судні;
  • Електрообладнання, електронна апаратура і системи управління.

Тривалість навчання на курсах підвищення кваліфікації становить від 5 до 10 робочих днів в залежності від програми навчання і підготовленості слухачів.